Koronowo - leżące w powiecie bydgoskim - to kolejne miasto, które przystąpiło w ostatnim czasie do Związku Miast Polskich. W miniony czwartek zostało przyjęte w poczet członków ZMP jako 303. miasto.

Koronowo, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, leży w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, nad rzeką Brdą oraz nad jeziorami, w południowej części Borów Tucholskich. Dzieli je 27 km od Bydgoszczy i 71 km od Torunia.

W przyszłym roku Koronowo obchodzić będzie kilka ważnych rocznic. 920 lat temu powstał Zakon Cystersów, przed 730 laty przybyli oni do dzisiejszego Koronowa, 650 lat temu miejscowość, dzięki ich staraniom, uzyskała prawa miejskie.
Zasługi Cystersów dla powstania i rozwoju Koronowa (zarówno gospodarczego jak i kulturalnego) są niewątpliwe. To oni uzyskali dla dzisiejszego Koronowa oprócz praw miejskich również liczne przywileje. Król Kazimierz Wielki nadał miastu m.in. przywilej odbywania targu w czwartek każdego tygodnia, która to tradycja przetrwała do dzisiaj. To dzięki Cystersom król Kazimierz Jagiellończyk nadał prawo do odbywania najpierw jednego jarmarku rocznie, a później drugiego. Jarmarki były okazją do wymiany handlowej. Do Koronowa docierali nawet kupcy gdańscy. Jarmarki wpływały na ekonomiczne umocnienie miasta i mieszkańców. Miasto uzyskiwało opłaty od handlujących, a miejscowi rzemieślnicy i kupcy profity za sprzedane towary.

Dzisiejsza gmina Koronowo jest jedną z największych obszarowo gmin w województwie kujawsko-pomorskim, obejmuje ponad 41 tysięcy ha, w tym miasto - 2818 ha. Na obszarze gminy poza miastem Koronowem znajdują się 33 sołectwa. Całą gminę zamieszkuje ok. 24 tys. osób, z tego prawie 11 tys. miasto Koronowo.

Miejscowość jest ośrodkiem wypoczynku weekendowego i letniego dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic. W miejscowości znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, plaża i przystanie. Przez Koronowo lub tuż przy jego granicach przebiega kilka pieszych i rowerowych szlaków turystycznych.

Od wielu lat Koronowo prowadzi partnerską współpracę zagraniczną z innymi europejskimi miastami i gminami, tj. Spinetoli we Włoszech, Senden w Niemczech oraz Czarnym Borem na Litwie.