Kielce przygotowały pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, by ograniczyć skutki kryzysu wywołanego przez koronawirus. Pakiet dotyczy ulg w podatkach, czynszach i dzierżawie, odpadach komunalnych

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa Kielce przygotowały pakiet pomocowy dla lokalnych przedsiębiorców, aby ograniczyć skutki sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się kieleccy przedsiębiorcy. Dotyczy on przede wszystkim firm, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub firm, które w sposób znaczny ograniczyły swoją działalność.

PODATKI
Przedsiębiorcy którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą na czas trwania stanu epidemii ubiegać się o następujące ulgi:
- odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych),
- rozłożenie płatności podatków lokalnych na raty,
- umorzenie odsetek od tych kwot.

ODPADY KOMUNALNE
W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której przedsiębiorcy mogą zmniejszyć lub czasowo „wyzerować” wysokość ponoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CZYNSZE LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWA GRUNTÓW
Od 1 kwietnia 2020 roku
przedsiębiorcy, będący dzierżawcami gruntów Miasta Kielce, przez okres kolejnych trzech miesięcy uiszczać będą czynsz dzierżawny w wysokości 10% dotychczasowego, jeśli na gruncie miejskim prowadzą działalność:  handlową,
handlową – sezonową, usługową, parkingów, parkingów z zapleczem budowy, przemysłowo – składową, sportową i rekreacyjną.
Obciążenie przedsiębiorców z tego tytułu spadnie tym samym o 90%.


Możliwe będzie także przesunięcie terminu płatności opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których nieruchomości wykorzystywane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej (po zmianie przepisów ustawowych).

http://www.um.kielce.pl/pomoc-dla-przedsiebiorcow