W Kielcach powstanie Młodzieżowa Rada Miasta. Jej celem będzie m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród uczniów oraz wspieranie aktywności młodzieży.

Jej celem będzie m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród uczniów, wspieranie aktywności młodzieży, umożliwienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji wpływających na jakość jej życia.