Prezydent miasta powołała zespół ds. strategii działań związanych z poprawą jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu. Badany będzie stan powietrza na terenach przemysłowych i czystość gruntu.

Prezydent miasta Sabina Nowosielska powołała zespół ds. strategii działań związanych z poprawą jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu, m.in. zmniejszeniem ilości benzenu. Dokument już powstał, teraz zaproponowane działania będą realizowane. W grę wchodzą m.in. stworzenie sieci czujników badających stan powietrza na terenach przemysłowych, badania gruntu i montaż akredytowanej stacji meteorologicznej.
Zadania urzędników nie ułatwia to, że w kwestii benzenu samorząd nie ma instrumentów prawnych, które pozwalałyby mu na samodzielne działania ani uprawnień kontrolnych. Ze względu na to, że jest to istotny problem społeczny, miasto podejmuje się jednak wszelkich możliwych działań służących temu celowi i współpracuje z każdą uprawnioną do tego instytucją.