Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM Dąbrowy Górniczej oraz ZMP zapraszają gości Zgromadzenia Ogólnego ZMP do „Kawiarenki Obywatelskiej”.

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM Dąbrowy Górniczej oraz Związek Miast Polskich serdecznie zapraszają wszystkich gości Zgromadzenia Ogólnego ZMP do „Kawiarenki Obywatelskiej”, która zostanie zorganizowana w dniu 3 marca br., podczas pierwszego dnia obrad ZO ZMP.

Do Kawiarenki zapraszają organizacje działające na rzecz aktywizacji obywatelskiej i poprawy jakości oraz skuteczności komunikacji władzy z mieszkańcami i z którymi Związek Miast Polskich realizował projekty: ,,Laboratorium budżetu partycypacyjnego” oraz „Gra o budżet. Aktywizacja mieszkańców Lublina w zakresie budżetu partycypacyjnego”.

Przy kawie będzie można zapoznać się z dobrymi praktykami współpracy z samorządami, a także z szeregiem publikacji i narzędzi dotyczących budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) i konsultacji społecznych.

Na kawę zapraszają:

- Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska
- Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia
- Centrum Rozwiązań Systemowych z Wrocławia