Innowacyjne, unikatowe i nowoczesne. Te cechy będą wyróżniać Śląskie Centrum Innowacji, które powstanie w Katowicach. Jego budowa ma zostać sfinansowana z kredytu, budżetu miasta i funduszy unijnych.

Oferta ŚCI oparta będzie na trzech inteligentnych specjalizacjach, które zostały wyodrębnione w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Są to energetyka, medycyna oraz technologie informacyjne i komunikacyjne z uwzględnieniem dziedziny e-sportu. Całość zostanie wzbogacona o czwartą oś tematyczną, którą będzie architektura i urbanistyka – dodaje prezydent.

Oprócz czterech głównych działów, w ŚCI będą funkcjonować również mniejsze strefy, w tym: świat dziecka, pokój doświadczeń, wystawy czasowe, teatr/kino naukowe i strefa odpoczynku. Wyróżnikiem centrum będzie jakość i nowoczesność, a o jego atrakcyjności nie zdecyduje skala, a unikatowość prezentowanych ekspozycji. Będą one dobrze zaaranżowane, przemyślane tematycznie i nawiązujące do tradycyjnych specjalizacji regionu Śląska.

Ważne jest dla nas stałe inwestowanie w kapitał naukowy. Chcemy rozwijać zainteresowania młodych ludzi oraz promować kształcenie. Będziemy kłaść nacisk na te dziedziny, które specjaliści uznali za kierunki strategiczne dla przyszłości regionu. Budowa obiektu o takiej klasie w Katowicach pozwoli nam także na uatrakcyjnienie naszej oferty turystycznej, w szczególności w dziale turystyki biznesowej – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.