W efekcie starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury powstały dwa raporty: „Strategia rozwoju sektora muzycznego w Katowicach” oraz "DNA Miasta — Katowice Polityka Kulturalna”.

Starania o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 wyzwoliły w mieszkańcach Katowic ogromną energię oraz spotkały się z dużym odzewem i zaangażowaniem ze strony środowisk kulturalnych.

– Choć tytułu ESK 2016 nie otrzymaliśmy, to wiedzieliśmy, że powstał olbrzymi potencjał, który musieliśmy wykorzystać. Dlatego też podjęliśmy decyzję o przedsięwzięciu działań zmierzających do otrzymania tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w Dziedzinie Muzyki. Nasza aplikacja została oceniona bardzo wysoko i pod koniec grudnia zeszłego roku przyznano nam ten zaszczytny tytuł jako jedynemu miastu w Polsce, i jednemu z 19 na całym świecie – podkreśla Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic.

– Starania o ESK 2016 oraz o tytuł Miasta Kreatywnego przyczyniły się do zamówienia dwóch raportów. Sami wyszliśmy z tą inicjatywą, bo chcieliśmy uzyskać obraz miejsca, w którym się teraz znajdujemy, okiem zewnętrznych obserwatorów oraz uzyskać materiał wyjściowy do sformułowania nowej strategii kultury oraz nowych wytycznych do dalszych działań w ramach Miasta Kreatywnego