W Kartuzach otwarto budynek nowego dworca. Będzie pełnił funkcję węzła integracyjnego służąc w przyszłości także pasażerom autobusów. Wkrótce zostanie tam również otwarta nowa siedziba biblioteki.

Dworzec będzie pełnił funkcję węzła integracyjnego służąc nie tylko pasażerom pociągów, ale w przyszłości także tych podróżujących autobusami. Wkrótce zostanie tam również otwarta nowa siedziba biblioteki.

- To ważny dzień dla Kartuz, tej części Pomorza i całego regionu. Oddawana do użytku jest pierwsza inwestycja w ramach budowy centrów komunikacyjnych. Takich ośrodków integrujących różne formy transportu. Burmistrzowi Gołuńskiemu udało się jako pierwszemu zrealizować obietnicę daną mieszkańcom i dziś oddaje mieszkańcom do użytku nowy dworzec - mówił marszałek Mieczysław Struk.

- Budynek nawiązuje do tego sprzed wojny. To dbałość o dziedzictwo kulturowe miasta i gminy Kartuzy, których doświadczamy na każdym kroku. Jednocześnie chcecie też, by Kartuzy się zmieniały, były nowoczesnym miastem, przyjaznym również dla podróżnych. Przyjechaliśmy z marszałkiem Świlskim od strony Gdańska i widzieliśmy mnóstwo samochodów na parkingu przy dworcu. To najlepszy dowód na to, jak bardzo ten węzeł integrujący różne formy transportu był potrzebny - podkreślał marszałek.

Budynek nowego dworca z zewnątrz przypomina ten z czasów sprzed II wojny światowej. Zniszczyli go sowieci w 1945 roku.
Prace przy budowie nowego obiektu ruszyły jesienią 2016 roku. Ma trzy kondygnacje o łącznej powierzchni 724 m kw. Na pierwszym piętrze ulokowano m.in. punkt informacyjny, kasy, punkt gastronomiczny oraz toalety. Obiekt będzie pełnił nie tylko funkcję węzła przesiadkowego z kasami obsługującymi pasażerów kolei i podróżujących autobusami, ale również kulturalną. Na piętrze znajdować się będzie biblioteka, której zasoby zostaną przeniesione z budynku Kaszubskiego Dworu przy ul. Gdańskiej. Projekt biblioteki wykonała pracownia Sikora Wnętrza.

Koszt budowy budynku dworca z remontem ul. Kolejowej to około 10 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu budowy węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi (m.in. ścieżkami rowerowymi i parkingiem przy ul. Wzgórze Wolności). Całkowity jej koszt to ponad 26 mln zł. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych sumą niespełna 10 mln zł.