Kilka dni temu rozpoczęła się budowa skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To kartuska młodzież zdecydowała, jaki skatepark zostanie zbudowany.

Miłośnicy jazdy na deskorolce bądź rowerze typu BMX itp., w większości młodzież z Kartuz oraz okolicznych miejscowości zdecydowali, jakie będzie spełniał funkcje i jak będzie wyglądał kartuski skatepark. Przyszli projektanci mieli co robić - skrupulatnie zapisywali uwagi uczestników przeprowadzonych wiosną tego roku dyskusji. Na spotkaniu z projektantami skateparku każdy mógł zabrać głos, wypowiedzieć się zarówno na temat całości przedsięwzięcia, jak i dotyczących inwestycji spraw bardziej szczegółowych, związanych chociażby z wysokościami przeszkód.

Zwycięzcą przetargu została firma 4SKYTE Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Inwestycja będzie kosztować 1 mln 648 tys. zł.

Teren objęty inwestycją położony jest w granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kartuzy wpisanego do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod nr 915 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30. 05. 1978 r.
Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz.