Do roku 2020 zakończona ma być budowa świetlicy wiejskiej w Karlinku w gminie Karlino. Inwestycja otrzymała zielone światło i dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Karlino otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko".

Szacowana wartość operacji: 797.057,29 zł - w tym wartość kosztów kwalifikowalnych do dofinansowania wynosi 735.557,29 zł.
Przyznana pomoc finansowa ze środków PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych, co przekłada się na wartość 468.034,00 zł.

Inwestycja, zgodnie z wnioskiem Gminy Karlino, realizowana będzie w dwóch etapach rozłożonych na dwa kolejne lata tj. na rok 2019 oraz na rok 2020.
W roku 2019 wykonane mają być niezbędne roboty rozbiórkowe oraz fundamenty budynku tj. tzw. stan zerowy. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca kwietnia 2020 r.

Budynek świetlicy wiejskiej w Karlinku wykonany ma być w podobnej postaci w jakiej wykonane są świetlice wiejskie w Syrkowicach i w Mierzynie. Wyposażony zostanie w innowacyjną instalację ogrzewczą w postaci ogrzewania podłogowego z odnawialnym źródłem ciepła w postaci pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy 14 kW i zapotrzebowaniu na moc elektryczną wynoszącym 3,2 kW. Moc elektryczna dla pompy ciepła, zapewniona ma być również ze źródeł odnawialnych tj. przez panele fotowoltaiczne o mocy 4 kWp zamontowane na dachu budynku.