Kaliskie TBS realizuje I etap Programu „Kaliskie własne M. W trzech budynkach mieszkalnych na terenie 5 lokalizacji ma powstać w sumie 600 mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności.

Kaliskie TBS realizuje I etap Programu „Kaliskie własne M”, który obejmuję budowę trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Warszawskiej 63A. Na terenie 5 lokalizacji ma powstać w sumie 600 mieszkań, z których większość przeznaczona zostanie pod wynajem z możliwością dojścia do własności.

Program jest szansą dla rodzin, których z różnych przyczyn nie stać na zakup własnego mieszkania. - Miasto regularnie wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkaniowym osób z trudną sytuacją finansową - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Program "Kaliskie własne M" przeznaczony jest dla rodzin, które nie korzystają z pomocy socjalnej, ale jednocześnie nie stać ich na zakup własnego mieszkania, chociażby z braku zdolności kredytowej. To inicjatywa, dzięki której wypełnimy niszę pomiędzy mieszkaniem socjalnym, komunalnym, czy, ewentualnie, Mieszkaniem Plus. W ramach programu "Kaliskie własne M" chcemy wybudować 600 mieszkań, które zostaną zlokalizowane w pięciu punktach na terenie miasta. Większość lokali realizowana będzie z opcją dojścia do własności. Nie wszystkie, ponieważ jeden z budynków przeznaczony zostanie pod wynajem dla seniorów.

Miesięczna opłata za metr kwadratowy w nowych lokalach szacowana jest dziś na około 22 złote. - W koszt wliczamy czynsz, spłatę kredytu, wykup wkładu miasta i gruntu - dodaje prezes Górski. - Po 23 latach, wliczając w to 12-miesięczną kaucję, najemca spłaci mieszkanie. Zainteresowanie uczestnictwem w programie, przed ogłoszeniem naboru, wyraziło około 300 rodzin. To daje pojęcie o skali zapotrzebowania na podobne inicjatywy.