Miasto Kalisz rozpoczyna przygotowania do uruchomienia sześciu programów zdrowotnych i profilaktycznych. Samorząd zarezerwował na nie kwotę blisko 220 tysięcy złotych.

Miasto Kalisz rozpoczyna przygotowania do uruchomienia sześciu programów zdrowotnych i profilaktycznych. Samorząd zarezerwował na nie kwotę blisko 220 tysięcy złotych.

Na początku miesiąca prezydent Krystian Kinastowski popisał zarządzenia o ogłoszeniu konkursów na realizację programów. Teraz Miasto czeka na oferty w sześciu zakresach:
1. Medycyna sportowa dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21-go roku życia
2. Miejski program profilaktyki zdrowotnej „Wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet
3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Kalisz
4. Profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza
5. Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza
6. Druga edycja programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia