Ponad 40 mln trafi do Kalisza i powiatu na realizację projektu zakładającego rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Jego cel to poprawa jakości powietrza w mieście.

Projekt pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a tym samym obronił pierwszą pozycję na liście rankingowej wniosków pretendujących do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) - środki Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Projekt jest kontynuacją realizowanego obecnie innego projektu Miasta Kalisza wspartego środkami UE w ramach alokacji ogólnej WRPO 2014+ pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”.

- Obydwa projekty zawierają działania realizujące postulaty strategii niskoemisyjnych i wynikają z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Kalisza - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Ich bezpośrednim celem jest dążenie do poprawy jakości powietrza w mieście poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Projekty mają uświadomić mieszkańcom, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 40,6 mln zł, z czego z wnioskowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowane zostanie niespełna 31 mln zł.

- Realizując projekty będziemy namawiać kaliszan do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego transportu zbiorowego - dodaje wiceprezydent Artur Kijewski. - Kolejnym celem jest wzrost znaczenia ruchu rowerowego i pieszego w mieście, a w konsekwencji obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, redukcja hałasu i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania Miasto kupi 11 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W rejonie dworców autobusowego i kolejowego powstanie Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy. 10 przystanków komunikacji miejskiej wyposażonych zostanie w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, a 6 w biletomaty. Wybudowane będą parkingi: Park&Ride, Kiss&Ride, Bike&Ride, TAXI, dla osób niepełnosprawnych, dla autobusów oraz zatoki autobusowe. Powstanie kompleksowy układ komunikacyjny związany z właściwą obsługą węzła wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną. Zamontowana zostanie instalacja oświetleniowa i monitoring. Teren ozdobi zieleń miejska.