W 25. rocznicę współpracy partnerskiej Kalisza i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie oba miasta symbolicznie odnowiły porozumienie o współpracy.

W Kaliszu przebywała delegacja z partnerskiego miasta Kamieniec Podolski na Ukrainie. W ratuszu, w 25. rocznicę kontaktów obu miast symbolicznie odnowiono porozumienie o współpracy.

Do Kalisza przyjechali: Mychajło Simaszkewycz- burmistrz Kamieńca Podolskiego, Vadim Sawczuk - zastępca burmistrza; Jana Melniczuk - sekretarz; Oleksandr Gurski - główny lekarz ośrodka okołoporodowego w Kamieńcu Podolskim.

Dokument podpisali prezydent Krystian Kinastowski i burmistrz Mychajło Simaszkewycz w obecności przewodniczacego Rady Miasta Janusza Pęcherza oraz wiceprezydenta Mateusza Podsadnego. Rozmowy dotyczyły współpracy samorządów Kamieńca i Kalisza oraz życia społeczności ukraińskiej w Kaliszu i okolicy.

Przed przyjściem do ratusza, goście z Ukrainy spotkali się także z przedstawicielami władz dwóch kaliskich uczelni: w WPA UAM, gdzie rozmawiano o współpracy w zakresie edukacji artystycznej i realizowanych na tym polu projektach oraz PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, gdzie mówiono o możliwościach współpracy w zakresie kształcenia na kierunkach medycznych.