Już za dwa dni, 20 października, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XIII Kongres Obywatelski pod hasłem SIŁA LOKALNOŚCI – SIŁA POLSKI. NA CZYM POLEGA? JAK JĄ WYKORZYSTAĆ?

W imieniu organizatora - Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - zapraszamy do udziału w XIII Kongresie Obywatelskim pod hasłem SIŁA LOKALNOŚCI – SIŁA POLSKI. NA CZYM POLEGA? JAK JĄ WYKORZYSTAĆ?, który odbędzie się 20 października 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy i życia. Zdaniem organizatora, można to czynić poprzez autorefleksję, spotkania, wymianę dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania.

Dzisiaj, w czasach swoistego „nadmiaru” globalizacji lokalność przeżywa swój renesans. (...) W lokalnej skali łatwiej bowiem znaleźć stabilność, poczucie przynależności i bezpieczeństwa oraz sensu życia.

Atrakcyjność lokalności jawi się jednak nie tylko w kontekście równoważenia działania globalizacji, ale również w kontekście naszych polskich wyzwań. Łatwiej jest rozmawiać, zawierać kompromisy i jednoczyć siły wokół spraw konkretnych (...) niż wokół narracji narodowych czy wizji ideologicznych.

Szczególną zaletą lokalności jest to, że w tej skali łatwiej jest ćwiczyć myślenie całościowe, dostrzegać wzajemne powiązania i współzależności. (...) Tymczasem tego myślenia całościowego bardzo nam brakuje i gdy chodzi o Polskę i świat (np. zmiany klimatyczne) - pisze w zaproszeniu, dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dyskusje podczas Kongresu Obywatelskiego będą się toczyć w następujących sesjach tematycznych:

  • Jakie miasta dla budowania żywych i kreatywnych wspólnot lokalnych
  • Edukacja do odkrywania lokalności i współkształtowania świata, który nas otacza
  • Nowe technologie dla rozwoju lokalnej tożsamości, wspólnotowości i gospodarki
  • Rola animatorów kultury w budowaniu lokalnej tożsamości i kapitału symbolicznego. Debata międzypokoleniowa
  • Terapia narodowa – w kierunku dojrzałości | Swobodna debata (Hydepark)
  • Lokalne dobra wspólne – czym są i jak je tworzyć
  • Przemysł 4.0 szansą na stworzenie nowej przewagi konkurencyjnej Polski opartej na lokalności oraz małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej

ZMP jest jednym z partnerów pierwszej sesji „Jakie miasta dla budowania żywych i kreatywnych wspólnot lokalnych” (program w załączeniu), na którą zapraszamy przedstawicieli miast.

Na stronie www.kongresobywatelski.pl w ramach kongresowego thinklettera „Idee dla Polski” publikowane są artykuły programowe związane z tematyką lokalności i regionalności. Poniżej w załączeniu niektóre z nich, a także programy - ramowy i Sesji I.

Rejestracja na Kongres

Tekst programowy Kongresu autorstwa Jana Szomburga, prezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjatora Kongresu Obywatelskiego, pt. "Etosy niedocenianym ogniwem rozwoju" - TUTAJ


22 września br. w dwutygodniku "Wspólnota" ukazał się tekst Jana Szomburga pt. "Powrót do lokalności" promujący XIII Kongres Obywatelski (tekst w załączeniu). Polecamy !

https://www.kongresobywatelski.pl/idee-dla-polski-...