Ponad 3 tys. podpisów zebrali mieszkańcy Józefowa w sprawie referendum o przyłączeniu miasta do Warszaw. Radni swoją uchwałą poparli inicjatywę mieszkańców ogłaszając na 4 czerwca głosowanie.

Za ogłoszeniem referendum w dniu 4 czerwca głosowało 14, czyli wszystkich obecnych podczas obrad radnych.

W podsumowaniu przewodniczący RM Cezary Łukaszewski podziękował Obywatelskiemu Komitetowi Referendalnemu za inicjatywę i zebranie w 3 dni ponad 3 tys. podpisów.
- Akcja była apolityczna i odzwierciedlała głos mieszkańców Józefowa. Ta idea zintegrowała naszą społeczność, wierzę, że podobny odzew będzie 4 czerwca podczas referendum - mówił przewodniczący Rady Miasta.

Przypominamy, że wnioskowane przez mieszkańców pytanie brzmi: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Józefów” i jest kopią pytania, które zadano w Legionowie.