Jelenia Góra tworzy klaster energetyczny z firmą Maf Energy oraz Polski Solar. Miasto będzie głównym konsumentem energii tu wytwarzanej. Inwestor wyłoży 37 mln zł na budowę instalacji fotowoltaicznej.

To inwestycja, która zapewni nam kilka korzyści – mówi Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta, który podpisywał tę umowę.- Zyskujemy inwestora, który ma wyłożyć kwotę 37 mln zł netto na budowę instalacji fotowoltaicznej na działce o powierzchni 26 ha (z czego 20 ha pod ogniwa, a reszta – pod instalacje towarzyszące). Stanie tam ok. 30 tysięcy paneli, które będą produkować ok. 10.800 megawatogodzin energii elektrycznej rocznie. Żeby być plastycznym – to ok. 20% rocznego zapotrzebowania wszystkich budynków użyteczności publicznej w Jeleniej Górze lub 18 % zapotrzebowania indywidualnych mieszkańców.

Miasto będzie gospodarzem w Jeleniogórskim Klastrze Energii Odnawialnej, ale też głównym konsumentem energii tu wytwarzanej. Firma Solar Polska – operatorem elektrowni słonecznej, a Maf Energy – operatorem organizacyjnym i koordynatorem, co oznacza, że w konsekwencji po uruchomieniu tej inwestycji będzie dystrybuowała energię do ostatecznych odbiorców. W początkowym okresie – za pomocą istniejących już systemów, ale nie jest wykluczone, że w perspektywie zbuduje własne sieci.

- Klaster – powiedział Jerzy Łużniak – jest otwarty w tym sensie, że każdy, kto będzie konsumentem bądź wytwórcą energii może aplikować do członkostwa w tej organizacji. Solar Polska zabiega w różnych regionach o powstawanie podobnych inicjatyw, są już tego pierwsze konkretne skutki choćby w Prusicach. Oferuje nie tylko elektrownie fotowoltaiczne, ale też wspomina o biogazowniach, czy produkcji energii z odpadów. – Nie jesteśmy zainteresowani biogazownią – zastrzega stanowczo Jerzy Łużniak – ani też produkcją energii z odpadów. Ze względu na nasze usytuowanie naszymi priorytetami są albo fotowoltaika, albo geotermia – to czysta, „zielona” energia.