Trzy przełomowe historyczne daty w historii Polski znajdują się na obelisku w Jedlinie - Zdroju. To ważne miejsce dla mieszkańców miasta i jego gości.

W Jedlinie-Zdroju przy ulicy Akacjowej, nieopodal Urzędu Miasta, znajduje się Obelisk Miejski, upamiętniający trzy bardzo ważne daty z historii Polski: 3 maja 1791 – datę uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 maja, regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 11 listopada 1918 – datę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów i 4 czerwca 1989 – datę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych – moment umownie uważany za koniec komunizmu w Polsce.

Pod jedlińskim Obeliskiem Miejskim obchodzone są ważne uroczystości państwowe, uroczyste obchody różnego rodzaju doniosłych wydarzeń, jest to również miejsce wspomnień, składania kwiatów, zapalania zniczy i spotkań przedstawicieli władz z mieszkańcami. Wśród gości, którzy swoją obecnością zaszczycili to miejsce jest między innymi Danuta Wałęsa. Warto zaznaczyć, że bezpośrednio przy Obelisku Miejskim znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego.