Władze Jedliny-Zdrój podejmują walkę z niską edycją transportową. Wybudują 3 centra przesiadkowe z parkingami park & ride, zmodernizują oświetlenie uliczne oraz postawią na komunikacje rowerową.

Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) umowę o dofinansowanie projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

  1. Budowę trzech centrów przesiadkowych tj.: przy Placu Zwycięstwa powstaje węzeł przesiadkowy z miejscami parkingowymi (parkuj i jedź) oraz stojaki na rowery („bike & ride”). Zostanie wymieniona wiata, zainstalowany elektroniczny rozkład jazdy oraz powstanie nowy podjazd dla autobusów, w Kamieńsku (przy ul. Pokrzywianki) oraz w Jedlince (w pobliżu ul. Kłodzkiej 2) wymienione zostaną wiaty, przebudowane będą podjazdy oraz zainstalowane stojaki na rowery („bike & ride”).
  2. Budowę trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego w Jedlinie-Zdroju.
  3. Modernizację oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w Jedlinie-Zdroju w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych. Celami projektu są również lepsza integracja gałęzi transportu, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności do istniejących w mieście obszarów aktywności gospodarczej i obszarów usług publicznych, poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych w mieście.