W Jaworznie zainaugurowano nowy program społeczny „Jaworzno Przyjazne Seniorom” będzie opierać się na trzech filarach – promocji zdrowia, zwiększeniu bezpieczeństwa i wsparciu aktywności.

Prezydent Paweł Silbert przy udziale Rady Seniorów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi, zainaugurował nowy program „Jaworzno Przyjazne Seniorom” – adresowany do jaworznickich seniorów. Celem nowej wyjątkowej oferty jest poprawa jakości życia najstarszych mieszkańców naszego miasta. Poprzez działania na rzecz ochrony zdrowia, zwiększania bezpieczeństwa i zachęcania do aktywności chcemy otoczyć specjalną opieką jaworznickich seniorów.

Pierwszy filar programu związany jest z ochroną zdrowia i profilaktyką wśród seniorów. Miasto będzie podejmować działania na rzecz stworzenia optymalnych warunków do utrzymania i poprawy zdrowia, a także podniesienia jakości i dostępności usług medycznych i rehabilitacyjnych. W tym celu realizowane będą m.in. programy zdrowotne związane z chorobami takimi jak: cukrzyca, schorzenia okulistyczne, czy też poradnictwo geriatryczne. Oferowane będą również bezpłatne szczepienia na grypę. Dodatkowo planujemy, aby seniorzy mogli skorzystać z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. W ramach akcji zdrowotnych planujemy organizację spotkań i prelekcji ze specjalistami.

Drugi filar programu to działania miasta ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa w mieście. W tym celu realizowane będą liczne akcje profilaktyczne i edukacyjne. Przed nami druga edycja Akademii Bezpieczeństwa – przy współpracy urzędu z policją i jednostkami zajmującymi się bezpieczeństwem planujemy w dzielnicach spotkania z ekspertami, dzięki którym seniorzy dowiedzą się jak radzić sobie z różnymi zagrożeniami. Istotne jest także bezpieczeństwo osób starszych na ulicy, dlatego przejścia dla pieszych będą doświetlone, a infrastruktura miejska dostosowywana do potrzeb seniorów. Planujemy, aby seniorzy otrzymali czujniki czadu. Podejmowane będą też działania na rzeczpoprawy bezpieczeństwa socjalnego m.in. poprzez zapewnienie opieki w Dziennym Domu SENIOR+.

Ostatni z filarów obejmuje działania miasta, które mają na celu większą aktywność seniorów.