Nowe rondo, spinające dwie nowe drogi, zostało oficjalnie oddane do użytku. Przejezdna jest już największa w historii gminy inwestycja drogowa: 3-kilometrowy łącznik: ul. Wrocławska – obwodnica.

Strategicznym celem budowy łącznika z wpięciem go do obwodnicy Jarocina było wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum.

Inwestycja realizowana była w kilku etapach. Prace przy budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Drogowcy musieli najpierw uporać się z robotami podziemnymi. Wybudowano kanał teleinformatyczny, przebudowano sieć telekomunikacyjną, gazową i oświetleniową. Zabezpieczono sieć wodociągową i kanalizacyjną, wybudowano kanalizację deszczową i przepusty na rowach. Dopiero potem na zewnątrz zaczęto formować rondo, na którym położono asfalt o długości 260 m i szerokości 7 m. Wokół ronda powstała droga rowerowa i chodnik. W pobliżu wybudowano też 44 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

-Uruchomienie nowego ronda to ważny moment, ponieważ wieńczy realizację szeregu inwestycji. Wybudowanie obwodnicy, tych dwóch łączników oraz ronda zmieni cały system komunikacyjny Jarocina. Łącznik z rondem to największa inwestycja drogowa, jaką zrealizowała gmina Jarocin w całej swojej historii - mówił podczas uroczystości otwarcia inwestycji burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. - Teraz ta ważna droga, łącząca centrum z obwodnicą będzie jedną z głównych dróg komunikacyjnych naszego miasta. Wkrótce przekonamy się, jak genialne znaczenie ma to połączenie dla funkcjonowania naszej gminy, naszego miasta, naszego powiatu. Jarocin staje się jednym z najbardziej atrakcyjnych miast i najlepiej rozwijających się w Wielkopolsce - dodał burmistrz Jarocina.