Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przygotował wytyczne dla władz lokalnych i regionalnych w sprawie zapobiegania radykalizacji i przejawom nienawiści na poziomie obywateli

W 2015 r. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy przyjął „Strategię w sprawie zwalczania radykalizacji na poziomie obywateli”, zawierającą „Wytyczne dla władz lokalnych i regionalnych w sprawie zapobiegania radykalizacji i przejawom nienawiści na poziomie obywateli”.

Walka z radykalizacją wymaga środków zapobiegawczych - w dłuższej perspektywie są one skuteczniejsze niż zajmowanie się symptomami w razie kryzysu. Środki te obejmują promocję dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego. Wybierani przedstawiciele lokalni, jako władze publiczne najbliższe obywatelom, są najlepiej umiejscowieni, by promować ten dialog przez swoje działania uświadamiające, zapobieganie i edukację. Troska władz lokalnych o zbliżenie ludzi różnych przekonań (religijnych i niereligijnych) powinna być odzwierciedlona w konkretnych warunkach w sferze socjalnej, edukacji, sporcie, planowaniu i polityce kulturalnej oraz w relacjach z lokalnymi stowarzyszeniami.

W 2016 r. Kongres przygotował zestaw narzędzi, które mają wspomagać władze lokalne oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ich staraniach w realizacji działań międzykulturowych i międzywyznaniowych. Zestaw narzędzi, również w j. polskim, obejmuje cyfrowe zasoby fiszek informacyjnych, 12 zasad dialogu międzywyznaniowego na szczeblu lokalnym oraz wytyczne przyjęte przez Kongres.