6-7 czerwca br. w Lublinie członkowie Komisji Administracji Związku Miast Polskich wzięli udział w IV Ogólnopolskim Forum Sekretarzy.

6-7 czerwca br. w Lublinie członkowie Komisji Administracji Związku Miast Polskich wzięli udział w IV Ogólnopolskim Forum Sekretarzy. Sekretarze, dyrektorzy generalni, dyrektorzy biur, pracownicy wydziałów organizacyjnych, ludzie odpowiedzialni za finanse i sprawy formalno-prawne polskich gmin, starostw i województw oraz zaproszeni eksperci spotkali się, aby rozmawiać o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, cyberbezpieczeństwie, nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w urzędach.

Organizatorem seminarium po raz czwarty było Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Współorganizatorem tegorocznego IV Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, partnerem honorowym - Ministerstwo Cyfryzacji i Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, a partnerem strategicznym Urząd Miasta Lublina. Jednym z honorowych patronów był również Związek Miast Polskich. Tegoroczne Seminarium Sekretarzy wpisało się w uroczyste obchody 700-lecia nadania praw miejskich. Dlatego podczas debat wiele miejsca poświęcono historii i przyszłości miasta.

Przedstawiciele Związku: Adam Panuś, sekretarz miasta Wieliczka, przewodniczący Komisji Administracji ZMP oraz Paweł Odolecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ełku, członek Komisji Administracji złożyli na ręce prezydenta Lublina, Krzysztofa Żuka życzenia dla mieszkańców miasta oraz przekazali od Związku okolicznościową Statuetkę. W piśmie od Prezesa Związku, Zygmunta Frankiewicza skierowanym do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta Lublina czytamy:

„Z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi składam na Państwa ręce najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dla mieszkańców miasta.

Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie Państwa Samorządu w budowanie aktywności mieszkańców i organizacji pozarządowych. Podjęte przez miasto działania partycypacyjne są nie tylko istotnym czynnikiem jego imponującego rozwoju, ale mogą być również wzorem dla innych samorządów w Polsce. Życzę Państwu, aby Lublin nadal ambitnie rozwijał swój potencjał, realizował z sukcesem wszystkie inwestycje, przyciągał kapitał i stawał się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem, w którym dobrze żyje się jego mieszkańcom.

Życzę, aby mieszkańcy Lublina wspólnie ze swoim samorządem skutecznie przezwyciężali wszelkie codzienne trudności, budując pomyślną przyszłość swojego miasta”.

W ramach tegorocznego wydarzenia odbyły się 3 równoległe konferencje: Zarządzanie urzędem, HR i prawo pracy oraz Cyfryzacja urzędu, podczas których zostały omówione kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego funkcjonowania urzędu oraz wyzwania organizacyjne, kadrowe i cyfryzacyjne, jakie stoją przed samorządami. Poruszone zostały m.in. tematy dotyczące:

• nowelizacji KPA i związanych z tym zmian w sposobie działania organów administracji,
• prowadzenia mediacji oraz ugód administracyjnych,
• kwestii „Smart Urzędnika”, czyli wpływu nowych technologii na jakość obsługi klienta i związanych z tym nowych kompetencji urzędnika,
• roli sekretarza w budowaniu i zarządzaniu zespołami w urzędzie,
• zmian kadrowych w świetle zmieniających się przepisów,
• audytów bezpieczeństwa informacji przechowywanych w urzędach,
• najlepszych zabezpieczeń informatycznych,
• elektronizacji rozliczeń finansowych w urzędzie,
• trendów i innowacji oraz wyzwań w rozwoju infrastruktury technologicznej urzędu.

Po zakończeniu obrad w pierwszym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Administracji, na którym omówiono sprawy bieżące. Komisja ustaliła, że do końca roku odbędą się 2 posiedzenia: w Ełku 20 lipca br oraz w grudniu w Wałbrzychu. Ponadto członkowie Komisji wezmą udział w Kongresie Miast, który odbędzie się 16-17 października w Krakowie, organizowanym przez Związek Miast Polskich i miasto Kraków.

Jolanta Hałas
Zastępca Dyrektora Biura
Związku Miast Polskich