O tym, jak istotne są inwestycje samorządowe właśnie dla rozwoju Polski, dyskutowali uczestnicy panelu zorganizowanego przez Związek Miast Polskich oraz redakcję Rzeczpospolitej Życie Regionów.

Panel, który odbył się 27 marca br., był jednym z elementów trwającego w tym czasie w Krakowie Europejskiego Kongresu Samorządów.

Realizowane przez samorząd inwestycje, nawet te najmniejsze, tworzą nowe miejsca pracy, a tym samym przekładają się na wzrost gospodarczy.
Budowa dróg, wodociągów i kanalizacji, rozwój komunikacji publicznej i inne realizowane przez samorządy inwestycje to oczywiście odpowiedź na potrzeby mieszkańców. A także wkład w wyrównywanie zapóźnień cywilizacyjnych, z jakimi Polska borykała się po obaleniu ustroju komunistycznego.
Ale nie tylko. Bo gminy, powiaty i województwa samorządowe, będąc jednym z większych inwestorów w ostatnich 26 latach wolnej Polski, pokazały, że ten ich wkład ma znaczenie nie tylko lokalne czy regionalne, ale jest ważny także dla rozwoju i wzrostu gospodarczego całego kraju.

Pełna relacja z debaty tutaj