100 miast wyłonionych w konkursie Komisji Europejskiej weźmie udział w 30-miesięcznym programie w latach 2020-2023, w ramach którego otrzyma wsparcie od czołowych i tematycznych ekspertów.

W 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs Digital Cities Challenge, aby pomóc 41 miastom w UE w transformacji ich polityki cyfrowej i uczynić ich miejską przestrzeń bardziej przyjazną dla wszystkich. W tym roku Komisja idzie o krok dalej, by pomóc 100 miastom stać się bardziej zielonymi, społecznymi i inteligentnymi w ramach Intelligent Cities Challenge (ICC).

Miasta kształtują przyszłość Unii Europejskiej. Wg danych ONZ, mieszka w nich 72% obywateli UE. Ekosystemy miejskie są jednocześnie potężnymi silnikami zmian. Wg szacunków sieci C40, 50% redukcji niezbędnych do osiągnięcia celu zera emisji netto można osiągnąć na poziomie miast. Odpowiednie technologie ukierunkowane na właściwe problemy mogą zapewnić zielony, inteligentny i zrównoważony rozwój miast – poprawiając jakość życia każdego, kto nazywa je domem.

Celem ICC jest zjednoczenie miast UE poprzez wykorzystanie przez nie szansy na zielony, zrównoważony rozwój, poprawę jakości życia i tworzenie nowych możliwości dla obywateli.

100 miast wyłonionych w konkursie weźmie udział w 30-miesięcznym programie w latach 2020-2023, w ramach którego otrzyma wsparcie od czołowych i tematycznych ekspertów na światowym poziomie – osobiście, online i jako społeczność. Program obejmie ponad 100 dni lokalnych wizyt, wydarzeń i sieciowych działań wspierających.

Nabór zgłoszeń konkursowych został otwarty 27 lutego 2020 r. i miał potrwać do 6 kwietnia, jednak ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19, został przedłużony do 29 maja (wstępny przegląd aplikacji potrwa natomiast do 18 maja). Lista zwycięskich miast ma zostać ogłoszona w tygodniu rozpoczynającym się 8 czerwca br.

Jako że sytuacja pozostaje dynamiczna, ewentualne dalsze zmiany kluczowych terminów można śledzić na stronie internetowej konkursu https://www.intelligentcitieschallenge.eu/. Tam też można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu, zapisać się do udziału w webinariach i wysłać swoje zgłoszenie.

Webinaria zaplanowane są 31 marca, 14 kwietnia, 28 kwietnia i 5 maja o godz. 14:00 (CET) a ich celem jest zaoferowanie rad i wskazówek dotyczących aplikowania do konkursu.