Wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk oraz powstanie 10 polsko-norweskich partnerstw to rezultaty projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”.

W ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych przeprowadzono diagnozę aktualnej sytuacji polskich i norweskich samorządów w obszarze efektywności energetycznej (EE) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz przygotowano katalog dobrych praktyk w tych dziedzinach w obu krajach.

W otwartym konkursie poszukiwano najlepszych pomysłów na innowacje z zakresu EE i wykorzystania OZE, przygotowanych przez polskie gminy zainspirowane doświadczeniami norweskimi. Efektem było wdrożenie 10 innowacyjnych projektów realizowanych przez Bielsko-Białą, Bydgoszcz, Lublin, Milanówek, Pałecznicę, Płońsk, Raciechowice, Rumię, Sopot i Sztum przy współpracy z partnerami z Norwegii.

Projekt realizowany był od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą osiągnięcia projektu.

Projekt parasolowy pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.