Ruszyła strona internetowa „URBACT Good Practice”, na której zamieszczono 97 nowo zatwierdzonych, dobrych praktyk z 25 krajów europejskich dotyczących m.in. zmian demograficznych, ochrony środowiska.

Szukacie pomysłów na poprawę jakości powietrza w mieście, wsparcie lokalnego rynku pracy lub zaangażowanie obywateli w przyjmowanie uchodźców? Opisy wypróbowanych i sprawdzonych rozwiązań w miastach europejskich zostały opublikowane przez URBACT, unijny program wymiany wiedzy i uczenia się na rzecz zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Strona internetowa „URBACT Good Practice” to portal zapewniający dostęp do praktycznych rozwiązań, które miasta wykorzystują na co dzień, aby sprostać wyzwaniom, takim jak zmiany demograficzne, realizowanie celów dotyczących klimatu i ochrony środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu w miastach. Zamieszczono tam 97 nowo zatwierdzonych Dobrych Praktyk URBACT z 25 krajów europejskich.