22 listopada 2017 roku liderzy branży spotkają się w Rzeszowie na największym i i unikalnym w Polsce wydarzeniu międzynarodowym dotyczącym rozwoju outsourcingu w Polsce i na Ukrainie.

Polska i Ukraina budują imperia outsourcingowe

22 listopada 2017 roku liderzy branży spotkają się na II Polsko-Ukraińskim Forum Outsourcingu w Rzeszowie. Największe i unikalne w Polsce wydarzenie gospodarcze o międzynarodowym charakterze, dotyczącym rozwoju outsourcingu w Polsce i na Ukrainie

Forum jest największym i unikalnym w Polsce wydarzeniem gospodarczym o międzynarodowym charakterze, dotyczącym rozwoju outsourcingu w Polsce i na Ukrainie. Skierowane jest do podmiotów polskich i ukraińskich m.in. do dostawców nowoczesnych usług dla biznesu, szefów centrów typu BPO/ITO, agencji konsultingowych i doradczych, ekspertów inwestycyjnych sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przedstawicieli mediów, agencji Real Estate oraz firm rekrutacyjnych.

Jednym ze strategicznych celów Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie jest prezentacja trendów w rozwoju branży oraz możliwości budowania partnerstw biznesowych między firmami z Ukrainy i Polski, zwłaszcza w odniesieniu do usług IT oraz obsługi klientów z Zachodniej Europy i USA.

O wysokiej randze wydarzenia świadczą polskie i międzynarodowe instytucje, które wspierają swoim patronatem Forum m.in. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Lwowski Klaster IT, Outsource People, International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), Związek Miast Polskich, Deutscher Outsourcing Verband oraz paneliści i eksperci branżowi.

Gospodarzem wydarzenia i strategicznym partnerem jest Urząd Miasta Rzeszowa, Sponsorem głównym jest firma Developres, a Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa.

Organizatorami II edycji Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie jest Fundacja Pro Progressio oraz Citybell Consulting.

Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie. Uczestnictwo w Polsko-Ukraińskim Forum Outsourcingu jest bezpłatne, jednak w związku z dużym zainteresowaniem oraz ograniczoną liczbą miejsc, o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz otrzymane potwierdzenie ze strony organizatora.

Więcej informacji dotyczących Forum, w tym agenda wydarzenia i zasady rejestracji dostępne są na stronie http://www.bsstour.com/rzeszow