Ponad 200 rad rodziców z przedszkoli oraz wszystkich typów szkół z całej Polski reprezentujących gminy i miasta wzięło udział 21 kwietnia br. w Sejmie w I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.

21 kwietnia br., w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców, której organizatorami byli: Fundacja „Rodzice Szkole”, Minister Edukacji Narodowej oraz Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Wzięli w niej udział przedstawiciele ponad 200 rad rodziców z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wszystkich rejonów Polski reprezentujący małe gminy, średnie miasta i wielkie wojewódzkie metropolie.

Uczestnikami konferencji byli również Kuratorzy Oświaty, reprezentanci samorządów terytorialnych i instytucji oświatowych (m. in. Ośrodka Rozwoju Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), a także, współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole”, organizacji pozarządowych. i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

Otwierając konferencję Minister Edukacji Narodowej p . Anna Zalewska powiedziała "Nie wyobrażam sobie żeby o dziecku w systemie edukacji decydować bez was, bez rodziców. Zawsze podkreślamy, że to rodzic wychowuje dziecko, a szkoła powinna służyć mu wsparciem i powinna być tak zorganizowana, żeby rodzic dobrze czuł się w szkole, żeby chciał tam przebywać".

Z kolei p. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników konferencji napisał: „Jestem przekonany, że proces kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży wymaga udziału i ścisłej współpracy kadry pedagogicznej z rodzicami. W tym dziele, które ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszego kraju, szkoła i dom muszą być dla siebie nawzajem partnerami i sojusznikami”.

Natomiast Wojciech Starzyński Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w swoim wystąpieniu podkreślił, że: „ Po raz pierwszy od ponad 27 lat rodzice i ich reprezentanci – rady rodziców spotykają się na zaproszenie i z inicjatywy najwyższych władz państwowych, co otwiera bardzo ważny etap na drodze do zagwarantowania rodzicom znaczącego wpływu na szkoły ich dzieci i na cały system oświaty”

Po interesujących referatach - wśród których furorę zrobiła prezentacja p. Mirosławy Grzęba – Wojciechowskiej, wskazująca na rolę dyrektora w budowaniu partnerskich relacji między różnymi organami szkoły - uczestnicy spotkania przyjęli dwa dokumenty:

Stanowisko I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, dotyczące wzajemnych relacji rad rodziców z różnymi organami władzy publicznej oraz Deklarację w sprawie powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców. Otwierają one drogę do dalszych działań konsolidujących tworzący się ruch rad rodziców , wskazując jednocześnie, że w tym procesie pomocą powinni służyć :Minister Edukacji Narodowej, Parlamentarzyści, Kuratorzy Oświaty, Samorządy Terytorialne i Dyrektorzy Szkół.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Informacje dotyczące pełnego podsumowania konferencji i przedstawiające kolejne prace wynikające z dyskusji oraz zgłaszanych przez rady rodziców wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej Fundacji „Rodzice Szkole”: www.radyrodzicow.pl , na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyszłością polskiej oświaty.