Wymiana doświadczeń z edukacji kulturalnej i regionalnej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy - to główny cel 8. spotkania grupy miejskiej w ramach tzw. projektu ORE.


Kolejne, ósme już spotkanie miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" odbyło się 11 i 12 stycznia w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast biorących udział w pracach grupy - Dzierżoniowa, Poznania, Kielc, Kutna, Goleniowa, Lublina oraz Bydgoszczy.

Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy. Członkowie miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń kolejno prezentowali, w jaki sposób organ prowadzący wspiera szkoły w zakresie rozwoju kultury i wiedzy o regionie. Przedstawionych zostało wiele ciekawych inicjatyw, rozwiązań organizacyjnych oraz wydawnictw regionalnych.

Gospodarze zaprosili uczestników do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego prowadzonej przez miasto Lublin, prezentując szkołę jako przykład edukacji kulturalnej. Prezentacje ukazujące swój dorobek pokazały lubelskie młodzieżowe domy kultury.
Uczestnicy grupy zwiedzili ponadto kaplicę św. Trójcy na Zamku Lubelskim oraz Lubelską trasę podziemną - jako przykłady prowadzonej przez miasto edukacji regionalnej. Przewodnik zaprezentował trasę oraz pokazał, w jaki sposób dzieci i młodzież w ciekawy sposób poznają historię Lublina.

Przedstawiciele miast wzięli także udział w konferencji „Innowacyjna edukacja” zorganizowanej przez SP 28 przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin pod hasłem „twórca, kreator, innowator to współczesny nauczyciel”. W konferencji wzięło udział 8 lubelskich szkół podstawowych, które przedstawiły ciekawe pomysły innowacyjnych programów i rozwiązań, takich jak: stymulowanie rozwoju dzieci za pomocą aktywności artystycznej (SP 18), rozwijanie samodzielnego, twórczego myślenia i działania uczniów na zajęciach koła dziennikarskiego (SP 10), Mali Przedsiębiorcy (SP 30), heksagonalna burza mózgów na zajęciach w klasach młodszych (SP 31). Uczestnicy miejskiej grupy wymiany doświadczeń dyskutowali przy tej okazji na temat roli organów prowadzących w inspirowaniu i wspieraniu szkół i nauczycieli w zakresie podejmowania działań innowacyjnych w edukacji.

Ponieważ lubelskie spotkanie było ostatnim w tym cyklu projektu, uczestnicy nawiązali do wszystkich dotychczasowych spotkań miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń, wskazali wszystkie ciekawe rozwiązania, doświadczenia i inspiracje, jakie przekazali sobie nawzajem i wyrazili nadzieję, iż praca grupy, być może w innej formule, będzie kontynuowana.