- Gorzów w przebudowie – mówi prezydent miasta Jacek Wójcicki. - Sikorskiego to kolejny ważny etap na mapie zmian jakie zachodzą w infrastrukturze naszego miasta.

Mieszkańcy Gorzowa będą mieli prawdziwy deptak na ulicy Sikorskiego. Umowę na przebudowę głównej ulicy miasta podpisali prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz Jarosław Tomaszewski prezes zarządu i Maciej Sobczyk wiceprezes zarządu Trakcja PRKiI S.Alider i partner konsorcjum AB Kowno Tiltai-Ateities, Litwa.

- Gorzów w przebudowie – mówi prezydent Jacek Wójcicki. - Sikorskiego to kolejny ważny etap na mapie zmian jakie zachodzą w infrastrukturze naszego miasta. Nowy deptak wraz z bulwarem i wkrótce ukończoną estakadą, stanowić będzie atrakcyjną powierzchnię w centrum miasta, nie tylko dla gorzowian ale i coraz większej liczby przyjezdnych – podkreśla.

Przetarg na modernizację ulicy Sikorskiego wygrało konsorcjum firm z Warszawy i litewskiego Kowna. Inwestycja, o wartości prawie 56 mln zł, ma być gotowa 19 miesięcy od podpisania umowy. Wcześniej, bo już w styczniu 2019 roku (rok od podpisania umowy), wykonawca otworzy miejski deptak i umożliwi przejazd tramwajom przez cały remontowany odcinek ulicy.