Radni Gorzowa zajęli się propozycją prezydenta miasta Jacka Wójcickiego w sprawie uchylenia zakazu spożywania alkoholu na gorzowskim bulwarze. Spożywanie alkoholu na bulwarach będzie legalne.

- Spożywanie alkoholu na bulwarach będzie legalne. To mieszkańcy zdecydują i wybiorą czy będą korzystać z tej formy rekreacji czy też nie. Taką możliwość, po przeanalizowaniu moich argumentów, daje uchwała przyjęta przez radnych – zaznaczył prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Będzie to możliwe po wejściu uchwały w życie, czyli na przełomie czerwca i lipca br. Do tego czasu bulwar, jak każde inne miejsce publiczne „pod chmurką”, objęte jest zakazem spożywania alkoholu.

Bulwar jako miejsce wolne od ograniczeń w spożywaniu alkoholu wskazały władze Gorzowa, które proponowały zgodę na picie tam słabszego alkoholu (piwo, wino).

Radni uznali, iż w ciągu dnia na bulwarach przebywają rodziny z małymi dziećmi - zgłosili poprawkę, by alkohol można było spożywać tylko od 19.00 do 4.00 i o zawartości alkoholu tylko do 8 proc. Poprawka została przyjęta, przeciw byli radni PiS i niezrzeszony Robert Jałowy.

9 marca br. weszła w życie znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Wprowadziła ona zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, równocześnie dała władzom gmin możliwość wskazania miejsc, które będą wolne od tego zakazu.