Gołdap pozyskuje nowe środki zewnętrze. Jako członek Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow opracowała wspólnie z innymi miastami „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z marszałkiem województwa warmińsko- mazurskiego Gustawem Brzezinem, podpisał trzy umowy wstępne na realizację przedsięwzięć na terenie gminy Gołdap.

Pierwsze z nich to „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi”. Szacowane koszty całkowite realizacji projektu to 2 121 820zł, z czego 318 273zł pokrywa gmina Gołdap. Kolejna umowa wstępna obejmuje projekt pt. „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską”. Planowane całkowite koszty to 250 000zł, wkład gminy Gołdap wynosi 37 500zł. Ostatnia umowa obejmuje projekt pt. „Urządzenie nabrzeża Jeziora Gołdap". Całkowity koszt to 4 211 222zł, przy wkładzie własnym gminy- 631 685,60zł.

Podpisanie tych trzech umów wstępnych możliwe było dzięki temu, że jako członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sieci Miast Cittaslow, opracowaliśmy wspólnie z innymi miastami naszego województwa „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, który został uwzględniony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.