Wiodący projekt w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Głogowa na lata 2016- 2020 - rewitalizacja bulwaru nadodrzańskiego - otrzyma ponad 7 mln dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz podpisał z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim umowę na dofinansowanie projektu pn. " Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie".

Całkowita wartość projektu: 16 157 541,12 PLN. Wartość dofinansowania UE: 5 308 975,96 PLN. Wartość z budżetu państwa: 1 615 754,11 PLN.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja Bulwaru nadodrzańskiego zmierzająca do nadania mu nowych funkcji społecznych, przestrzennych, kulturalnych i edukacyjnych. Inwestycja jest wiodącym projektem w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016- 2020.

Dzięki tej realizacji zostanie stworzone miejsce integracji społecznej na 3 płaszczyznach: w skali mikro - dla mieszkańców Starego Miasta, w skali lokalnej - dla mieszkańców Głogowa, w skali ponadlokalnej - dla turystów odwiedzających miasto.
Dodatkowo Marszałek przekazał promesę dla Gminy Miejskiej Głogów, na dofinansowanie realizacji projektu "Utworzenie wypożyczalni sprzętu pływającego na rzecz rozwoju turystyki rzecznej w Gminie Miejskiej Głogów".

Wartość tego projektu to 100 000 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 48 230 zł.