Gliwicki system zarządzania ruchem zostanie rozbudowany m.in. o stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz kolejne elektroniczne tablice informujące o aktualnej sytuacji na drogach.

Gliwicki system zarządzania ruchem (ITS – ang. Intelligent Transportation Systems) działa od 2013 roku. Był pierwszym tego typu rozwiązaniem w skali kraju. Wkrótce zostanie rozbudowany. W ramach inwestycji w mieście powstaną m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz kolejne elektroniczne tablice informujące o aktualnej sytuacji na drogach.

Inwestycja ma kosztować ok. 30 mln zł, z czego 85% będzie dofinansowane ze środków unijnych.

Główną innowacją ITS-u będzie nadanie około 160 autobusom komunikacji publicznej priorytetu przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Od trzech lat takie rozwiązanie działa w 18 autobusach linii A4. – Bazując na tych samych urządzeniach, powstanie też system, którego zadaniem będzie nadawanie bezwzględnego priorytetu przejazdu przez skrzyżowania pojazdom uprzywilejowanym (policji, pogotowiu, straży pożarnej). Dzięki temu reakcja służb ratowniczych na zdarzenia będzie jeszcze szybsza i skuteczniejsza – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

W ramach modernizacji powstaną też kolejne tablice zmiennej treści, dynamicznie informujące o aktualnej sytuacji drogowej, oraz punkty pomiaru ruchu dostarczające danych na temat natężeń ruchu w mieście. Uzupełnieniem informacji wyświetlanych na znakach będzie serwis internetowy, w którym oznaczone zostaną aktualne utrudnienia występujące na gliwickich drogach. Nową funkcją w zakresie monitoringu ulic będzie automatyzacja rozpoznawania zdarzeń drogowych.
Kolejną innowacją będzie wprowadzenie systemu wagowej preselekcji pojazdów. – Wszystkie samochody przejeżdżające przez punkty preselekcji zostaną zważone, a szczegółowe dane zapisane w systemie, który wskaże pojazdy o przekroczonej masie dopuszczalnej.