Gliwicki samorząd doceniono w Strasburgu za szeroko zakrojone działania na rzecz romskich dzieci i ich edukacji, realizowane w ramach Strategii Integracji Społecznej Romów w Polsce na lata 2014–2020.

W Strasburgu, podczas Sesji Plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy zakończyła się ceremonia wręczenia nagród Dosta!, przyznawanych co 2 lata przez Radę Europy za skuteczne i innowacyjne działania samorządów na rzecz integracji społeczności romskiej. Gliwice odebrały tam 3. nagrodę i są pierwszym polskim miastem z takim wyróżnieniem.

Na ręce przedstawicieli Rady Europy przekazana została również „Deklaracja burmistrzów i wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych państw członkowskich Rady Europy przeciwko postawom niechęci wobec Romów”, podpisana przez prezydenta Gliwic, Zygmunta Frankiewicza.

Gliwice zostały wyróżnione na europejskim forum wraz z tureckim miastem Şişli (1. nagroda) i greckim Volos (2. nagroda). Gliwicki samorząd doceniono za szeroko zakrojone działania na rzecz romskich dzieci i ich edukacji, realizowane w ramach Strategii Integracji Społecznej Romów w Polsce na lata 2014-2020.

Nagrodę odebrała Anna Wilińska z UM Gliwice oraz Władysław Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Romów w Gliwicach. Na zdjęciu od lewej: Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy, Janusz Stańczyk, Anna Wilińska, UM Gliwice oraz Władysław Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Romów w Gliwicach.

Podczas uroczystości głos zabrał również członek polskiej delegacji do CLRAE, Robert Biedroń: „(...) Romowie w Polsce wciąż żyją w fatalnych warunkach, wyrzuceni na margines życia społecznego i politycznego. Brak stabilnych źródeł utrzymania, dobrej edukacji, problemy mieszkaniowe oddziałują na ich codzienne życie. Bez pomocy ze strony władz społeczność romska nie będzie mieć szans na przezwyciężenie problemów, z którymi musi się borykać. Nadzieją jest edukacja i projekty jak ten gliwicki. Tylko edukacja zapewni romskim dzieciom równe szanse na początku ich życiowej drogi. Powinniśmy aktywniej angażować się w działania Europejskiego Sojuszu Miast i Regionów na Rzecz aktywizacji społeczność romskiej, skupiającego obecnie 130 miast i tchnąć więcej energii w nasze działania i programy integrujące społeczność romską. Wyjdźmy poza uprzedzenia i poznajmy Romów, jak mówi hasło Dosta!. Działajmy globalnie i myślmy lokalnie!”.