Dawny Dom Przedpogrzebowy przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach, wyjątkowo cenny architektonicznie i historycznie obiekt, staraniem Miasta Gliwice został odrestaurowany i zmodernizowany.

Dawny Dom Przedpogrzebowy przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach, wyjątkowo cenny architektonicznie i historycznie obiekt, staraniem Miasta Gliwice został odrestaurowany i zmodernizowany.- To będzie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach – taka jest nazwa statutowa - mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. - Od początku stycznia w tym miejscu możemy się spodziewać Brado intensywnej edukacji historycznej, prowadzonej przez pracowników muzeum, z udziałem wszystkich wolontariuszy i społeczników, którzy się zajmują tematem żydowskim. Pani Karolina Jakoweńko z Bramy Cukermana opracowuje teraz program edukacyjny, kierowany do różnych grup
wiekowych. Będziemy się zajmować głównie tą edukacja szkolną, ale (we współpracy z takimi dużymi ośrodkami z Krakowa czy z Wrocławia) będziemy też robić imprezy dla dorosłych. To wszystko będzie zależało od naszej aktywności jak i sprawności w pozyskiwaniu grantów zewnętrznych, których szukamy i po stronie polskiej i po stronie niemieckiej. Myślę, że będziemy wykonywać ta wystawę etapami. Tak jestem umówiony z projektantami, że oni podzielili ten projekt na etapy i są ogromne szanse, że to będzie dosyć szybko.