Śląska Karta Usług Publicznych to nie tylko usługi komunikacyjne – uruchomiono bezgotówkową płatność w UM w Gliwicach. Opłaty i podatki można teraz uiścić w kasie urzędu za pomocą karty ŚKUP.

Śląska Karta Usług Publicznych to nie tylko usługi komunikacyjne – 1 kwietnia została uruchomiona bezgotówkowa płatność w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Opłaty i podatki można teraz uiścić w kasie urzędu za pomocą karty ŚKUP.

Od 1 maja nie będzie można już kupić papierowych biletów okresowych KZK GOP. Wszystkie bilety poza imiennym miesięcznym zostaną wycofane ze sprzedaży. Zamiast tego mieszkańcy będą mogli korzystać z biletów elektronicznych, zapisanych na Śląskiej Karcie Usług Publicznych.