Z początkiem przyszłego roku w Gdyni zacznie obowiązywać „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2017-2021". To odpowiedź na zróżnicowane potrzeby mieszkaniowe gdynian

Realizacja dokumentu, zakłada zwiększenie liczby mieszkań komunalnych w Gdyni i nakładów na remonty, a także usprawnienie dotychczasowych zasad przyznawania mieszkań oraz bardziej racjonalną gospodarkę zasobami lokalowymi. Elementem przyjętej polityki mieszkaniowej jest program „Mieszkanie pl"

Przyjęty przez Radę Miasta Gdyni program zakłada bardziej efektywną politykę mieszkaniową gminy. Jest spójny z planowanymi przez rząd zmianami legislacyjnymi, które istotnie przedefiniują dotychczasowe zasady wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych. Nowelizacja ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie prawa lokatorów jest obecnie poddawana konsultacjom społecznym. Jeżeli zmiany wejdą w życie, zniknie konieczność wydzielania zasobu socjalnego w zasobie komunalnym, a lokale komunalne nie będą już wynajmowane na nieokreślony czas.

Zgodnie z przyjętym planem z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe strefy zamieszkania, które zostały dopasowane do tego jak kształtuje się w mieście rynek nieruchomości. Znacznemu uproszczeniu ulegną stawki punktowe za lokal, tak aby każdy zainteresowany mógł bez trudu obliczyć je samodzielne. Plan jednocześnie szczegółowo określa wielkość i strukturę zasobu mieszkaniowego miasta, jego stan techniczny, przedstawia analizę potrzeb i ich prognozę, podobnie jak plan remontów i modernizacji.