Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce została właśnie członkiem Globalnej Sieci Miast Uczących Się UNESCO. Dziś w sieci tej jest ponad 200 miast z pięciu regionów UNESCO.

To z jednej strony docenienie wszelkich podejmowanych działań na rzecz stałego rozwoju mieszkańców, z drugiej zobowiązanie do podnoszenia jakości edukacji na różnych poziomach, coraz szerszego włączania gdynian np. w procesy decyzyjne i ich coraz większej aktywizacji.

Według danych UNESCO, ponad połowa ludności świata mieszka dziś w miastach. W roku 2030 ten wskaźnik przekroczy 60 proc. To wyzwanie, z jakim trzeba się zmierzyć, by zapewnić miastom oraz społecznościom spójność i równowagę. Te można osiągnąć stale się ucząc.

Z tego przekonania w 2015 wyrosła Globalna Sieć Miast Uczących Się UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities). Dziś jest w niej ponad 200 miast z pięciu regionów UNESCO. Co roku do sieci mogą zostać włączone maksymalnie trzy miasta z danego kraju. Pod koniec czerwca pierwszym polskim miastem w międzynarodowym gronie miast uczących się została Gdynia.

- To ważny moment, bo jest kolejnym potwierdzeniem dobrego kursu, na jakim znajduje się Gdynia. Zadaniem samorządu jest dbałość o mieszkańców w każdym wieku, stałe podnoszenie jakości ich życia, stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, czyli także inicjowania zmian czy przedsięwzięć. Przyjęcie Gdyni do Globalnej Sieci Miast Uczących Się UNESCO stanowi dowód, że te wszystkie zadania realizujemy na światowym poziomie – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Chcemy być obecni w takich gremiach, bo dzięki temu możemy czerpać z dobrych wzorów i stale się rozwijać. Możemy także mówić innym o skutecznych rozwiązaniach, dzięki którym Gdynia jest miastem wysokiej jakości życia.