28 stycznia 2016 r. uroczyście podpisano porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

28 stycznia 2016 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wśród partnerów porozumienia są takie gdyńskie firmy i instytucje jak PPNT Gdynia, Akademia Morska w Gdyni, Bioseco Sp. z o.o., Hydromega Sp. z o.o., Envia Sp. z o.o., Forkos Sp. z o.o., VR One, Telemobile, WiRan i VoiceLab.

Porozumienie ma na celu między innymi wykorzystanie potencjału województwa pomorskiego i regionalnych specjalizacji, w szczególności potencjałów technologii offshore i portowo logistycznych stanowiących jedną z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, potrzebę koncentrowania zasobów na najbardziej perspektywicznych kierunkach rozwoju gospodarczego Pomorza oraz konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy gospodarką, nauką i administracją.