Gdańscy i sopoccy bezdomni mogą tej zimy liczyć na gorący posiłek i ciepłą odzież oraz opiekę ratownika medycznego i streetworkera w specjalnym autobusie. Autobus pomaga potrzebującym codziennie.

Od 1 grudnia Sopot dołączył do prowadzonej przez Gdańsk akcji mobilnej pomocy SOS dla bezdomnych.

Dedykowany bezdomnym pojazd będzie oczekiwał na wszystkie potrzebujące pomocy osoby w Sopocie codziennie, od ok. godz. 19.15 do godz. 19.45, a następnie w każdy wieczór uda się do Gdańska. W autobusie można zjeść gorącą zupę, podaną przez dyżurującego wolontariusza, a także otrzymać czystą, ciepłą odzież. Jeśli będzie taka potrzeba, pomocy udzieli ratownik medyczny.

Miasto Sopot dołączyło do przedsięwzięcia, którego koordynatorem na terenie Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Usługę realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, zaś koszty, jakie Sopot poniesie z tego tytułu to 8,5 zł miesięcznie. Ze wsparcia potrzebujący będą mogli korzystać do końca marca 2019 r.