22 lutego 2018 r. Rada Miasta przegłosowała projekt, która ma „oczyścić” miasto z chaosu reklamowego, a także zakończyć grodzenie, zwłaszcza dużych osiedli mieszkaniowych.

Podczas sesji Rady Miasta Gdańska przyjęto uchwałę krajobrazową dla Gdańska. Wyznacza ona osiem obszarów, w których obowiązywać będą wytyczne dotyczące ulokowania m.in. reklam wolnostojących, szyldów, reklam na budynkach oraz obiektów małej architektury. Te najbardziej istotne, o randze światowej, to Główne Miasto i Stocznia Cesarska. Tam zasady są najbardziej restrykcyjne, to tzw. „strefa 0”. Są też obszary wpisane do rejestru zabytków oraz obszary tzw. dolnego tarasu, pas nadmorski, obszary Gdańska Południe i obszary przemysłowe, gdzie uprawnienia reklamowe są najszersze.

Formalna nazwa tego dokumentu brzmi: „Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Zgodnie z jego zapisami, ekrany świetlne (ledy) będą mogły pojawiać się tylko na obiektach sportowych (np. Ergo Arenie), a tzw. windery (flagi reklamowe) jedynie na plażach i wyłącznie w kolorze białym. Najwyższe, 20-metrowe formy reklam, będą mogły stać na obszarach przemysłowych, przy obwodnicach oraz na terenie centrów logistycznych przy drogach szybkiego ruchu.

Przyjęta uchwała oznacza też koniec z grodzeniami, zwłaszcza dużych osiedli mieszkaniowych. Nowych inwestycji deweloperskich nie będzie można otaczać płotem. Grodzenia będą mogły występować w kilku wyjątkach, np. przy zabudowie willowej, jaka występuje m.in. we Wrzeszczu i Oliwie. Dostosowanie nośników reklamowych do nowych przepisów powinno zakończyć się w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie uchwały.