​Gdańsk otrzymał nagrodę The Innovation in Politics Awards 2018 w kategorii „Prawa człowieka”. Miasto zostało docenione za konsekwentną pracę nad wdrażaniem gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów.

Międzynarodowe jury z 47 krajów Rady Europy przyznało Gdańskowi nagrodę The Innovation in Politics Awards 2018 w kategorii „Prawa człowieka”. Miasto zostało docenione za konsekwentną pracę nad wdrażaniem gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Werdykt został ogłoszony w sobotę wieczorem podczas uroczystej gali w Wiedniu.

Międzynarodowe, liczące ponad tysiąc osób jury z 47 krajów Rady Europy wybrało projekt z Gdańska spośród ponad 600 projektów z 12 krajów. Do finału zakwalifikowano 53 projekty, w tym osiem z Polski.

Nagrodę przyznano za konsekwentną pracę nad wdrażaniem gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. W ten sposób została doceniona pracę 150 osób, które w duchu wolności, solidarności i otwartości stworzyły plan integracji z gdańską społecznością osób z innych krajów, które wybrały nasze miasto jako swoje miejsce do życia. Pracę nad Modelem Integracji Imigracyjnej rozpoczęto w 2015 roku. W tym roku Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą polityki równości, która zakłada budowę lepszego samorządu lokalnego w zakresie równego traktowania migrantów, społeczności LGBT, osób niepełnosprawnych i mniejszości.

Celem corocznych nagród Innovation in Politics jest wyróżnienie kreatywnych, odważnych polityków, szczególnie samorządowych z krajów członkowskich Rady Europy i docenienie ich innowacyjnych przedsięwzięć. Intencją nagród jest też zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia dla europejskich wartości, jak: prawa człowieka, demokracja, równowaga społeczna oraz pokazanie i wsparcie działań, które przeciwdziałają tym zagrożeniom i budują silniejszą Europę .

Nagrody przyznaje Instytut Innowacji z Wiednia mający swoje przedstawicielstwa w dwunastu krajach europejskich. Projekty są nagradzane w ośmiu kategoriach: cywilizacja, demokracja, prawa człowieka, społeczność, ekologia, dobrobyt, miejsca pracy i jakość życia. Przedsięwzięcia nie tylko muszą być innowacyjne, ale też spełniać co najmniej jedno z dodatkowych kryteriów, jak: uczestnictwo, budowanie zaufania i zrównoważony rozwój.

Inne projekty z Polski, które znalazły się w finale to :
GDYŃSKI OGRÓD DESZCZOWY
Odpowiedzialny polityk: Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia
Nominowany w kategorii: Ekologia
MŁODZI W ŁODZI
Odpowiedzialna polityk: Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łódź
Nominowana w kategorii: Miejsce pracy
PODKARPACKA RADA PROGRAMOWA KOBIET
Odpowiedzialny polityk: Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszów
Nominowany w kategorii: Prawa człowieka
WYMIENNIKOWNIA - CENTRUM MŁODZIEŻOWE NA RZECZ PROJEKTOWANIA I INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Odpowiedzialny polityk: Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia
Nominowany w kategorii: Społeczeństwo
ZIELONY BUDŻET
Odpowiedzialny polityk: Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
Nominowany w kategorii: Ekologia
ZINTEGROWANY PAKIET DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU POLITYKI SENIORALNEJ
Odpowiedzialny polityk: Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola
Nominowany w kategorii: Społeczeństwo
ZINTEGROWANY SYSTEM SOLIDARNEJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Odpowiedzialny polityk: Adrian Staroniek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Częstochowie
Nominowany w kategorii: Społeczność lokalna