Prezydent Paweł Adamowicz, w imieniu gdańskiego magistratu podpisał Kartę Różnorodności, deklarację dbania o przyjazną i otwartą kulturę pracy w Urzędzie Miejskim.

Gdańsk jest czwartym miastem w Polsce, które podpisało taką deklarację. Wcześniej zrobiły to władze Częstochowy, Poznania i Słupska.

Podpisując Kartę Różnorodności Gdańsk dołączył do grona prawie dwustu organizacji, firm i instytucji w Polsce, które zobowiązały się, jako pracodawcy, do aktywnych działań na rzecz promowania polityk równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

- Polska zawsze była krajem wielu narodów i kultur. Po drugiej wojnie światowej z polskiego krajobrazu zniknęła duża część naszego dziedzictwa. Z biegiem lat zapominaliśmy o różnorodności, która budowała naszą tożsamość. Teraz, podpisując Kartę Różnorodności, chcemy o tym przypomnieć. Musimy odbudować w sobie wrażliwość na drugiego człowieka. To właśnie w Gdańsku pokazujemy, że istotą człowieczeństwa jest różnorodność i wolność. A naszym obowiązkiem jest stworzenie równych warunków do życia dla każdego człowieka. Tak, by nikt nie czuł się wykluczony z życia w żadnym jego aspekcie – mówił prezydent Paweł Adamowicz.

Wspólnie z Prezydentem Adamowiczem Kartę podpisała Sekretarz Miasta Danuta Janczarek, odpowiedzialna w Urzędzie za zasoby ludzkie i politykę zatrudnienia. To sygnał, że magistrat zauważa i docenia korzyści, jakie niesie ze sobą dbanie o różnorodność zatrudnianych osób. Takie zróżnicowanie doświadczeń i perspektyw pozwala szybciej i lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i mieszkanek Gdańska.