Jakie drogi prowadzą do lepszego życia na Pomorzu? Na to pytanie odpowiedzą uczestnicy IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się pod hasłem „Pasje–Obywatelska Wspólnota–Europa".

Jakie drogi prowadzą do lepszego życia na Pomorzu? Jak budować wspólnotę obywatelską Pomorzan? Jaki język pomaga w jej budowaniu? Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą uczestnicy IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego odbywającego się 23 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej pod hasłem „Pasje – Obywatelska Wspólnota–Europa".

Obrady odbędą się w siedmiu sesjach tematycznych: jaka jest tożsamość i marka Pomorza?, jak rozpoznawać talenty i rozwijać pasje naszych dzieci?, gospodarka morska – nasza specjalizacja - jak wykorzystać jej potencjał?, rozwój rodzimych przedsiębiorstw – czas na nowe otwarcie w polityce państwa, cyfrowe Pomorze – jakich kompetencji potrzebujemy?, sportowa pasja – jak budować na niej wspólnotę? oraz migracje- co oznaczają dla Europy i Pomorza?