Gdańsk, jako drugie po Gdyni miasto w Polsce, otrzymał certyfikat ISO 37120. Ocenia on usługi miejskie i jakość życia na podstawie 100 wskaźników. Norma ISO 37120 nazywana jest też normą Smart City.

Certyfikat ten ocenia usługi miejskie i jakość życia na podstawie określonych 100 wskaźników. Dzięki temu mieszkańcy mogą porównać jakość życia w Gdańsku z innymi miastami. Sprawdzane jest m.in. to ile wynosi budżet miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba firm także w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli w szkołach podstawowych, ściągalność podatków lokalnych, liczba lekarzy i policjantów czy roczna liczba podróży transportem publicznym w przeliczeniu do liczby mieszkańców.

- Norma ISO 37120 nazywana jest też normą Smart City. Została ona opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która została przyjęta w ubiegłym roku przez Polski Komitet Normalizacyjny - podkreśla Katarzyna Drozd-Wiśniewska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej w gdańskim magistracie. - Norma ISO pozwala nam skutecznie zarządzać miastem na podstawie wiarygodnych danych. Dzięki niej możemy też porównywać się z innymi miastami.

Wspomniane 100 wskaźników podzielonych jest na 17 obszarów tematycznych, m.in. zdrowie, edukacja, aktywność obywatelska, gospodarka czy środowisko.

By móc starać się o ten certyfikat, Gdańsk musiał przede wszystkim zebrać i uporządkować dane o mieście (wiele z nich jest ogólnodostępnych w ramach Otwartego Gdańska), a następnie przygotować dokumentację - aż do 87 na 100 możliwych wskaźników.