W środę 29 marca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na sesję informacyjną w Warszawie.

Kto i jak może ubiegać się o unijne współfinansowanie projektów realizowanych na rzecz Ukrainy i Białorusi? W środę 29 marca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji non-profit, think-tanków, fundacji, organizacji pozarządowych oraz uczelni na sesję informacyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku, 21 marca.

Sesję informacyjną poprowadzą eksperci Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) oraz Grupy Wsparcia dla Ukrainy (SGUA), a także Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (DG EAC). W trakcie spotkania przedstawione zostaną procedury obowiązujące przy ubieganiu się o unijne finansowanie. Przewidziano również sesję pytań i odpowiedzi.

Spotkanie (w formule wideokonferencji) odbędzie się w języku angielskim. Zapewnione tłumaczenie na język polski.


JAK UBIEGAĆ SIĘ O FINANSOWANIE PROJEKTÓW NA RZECZ UKRAINY I BIAŁORUSI?:

Środa 29 marca 2017 r., godz. 11.00-13.30


Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, II piętro,

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 Marca 2017 r. do: Agata.Kielek2@ext.ec.europa.eu

AGENDA:

Przegląd unijnej pomocy na rzecz Ukrainy i Białorusi
Obowiązujące przepisy i procedury UE
Programy:

  • Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) - pomoc dwustronna
  • Instrument pomocy technicznej i wymiany informacji/instrumenty współpracy bliźniaczej dla administracji publicznej (TAIEX/twinning)
  • Współpraca transgraniczna (CBC)
  • Programy wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
  • Program Erasmus +

Sesja pytań i odpowiedzi
Podsumowanie