Pod hasłem „Dobre praktyki - lepsze miasta” odbędzie się w dniach 3 - 5 października w Tallinie Festiwal Miejski URBACT . Zgromadzi setki praktyków i urzędników miejskich.

Celem festiwalu jest ulepszenie działań na polu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Otwarta została rejestracja na Festiwal Miejski URBACT (URBACT City Festival) mający się odbyć w stolicy Estonii Tallinie. Zachęcamy wszystkie polskie miasta do zarejestrowania się na to wydarzenie jak najszybciej (póki są wolne miejsca), niezależnie od tego, czy są zaangażowane w sieci URBACT, czy też zamierzają dopiero odkryć ten unijny program.

Uczestnicy odkryją nowo zatwierdzone Dobre Praktyki URBACT, poznają potencjalnych partnerów do nowych Sieci Transferu URBACT (nabór zostanie ogłoszony we wrześniu) i wrócą do domu, zachęceni do wprowadzenia nowych pomysłów mających poprawić życie w miastach bez zwiększania wydatków.

URBACT, unijny program służący uczeniu się i wymianie wiedzy w obszarze zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, zyskał renomę jako organizator innowacyjnych wydarzeń, które łączą i inspirują praktyków miejskich, a nadchodzący Festiwal Miejski w Tallinie nie będzie wyjątkiem.

W trakcie dwudniowego programu uczestnicy będą mieli okazję do wzięcia udziału w zorganizowanej wymianie wiedzy. W „Miasteczku Kreatywnym Telliskivi” odbędą się warsztaty, dyskusje panelowe i sesje sieciowania.

Prezentowane na Festiwalu Dobre Praktyki URBACT, zostały przetestowane przez miasta takie jak Aarhus w Danii, czy Saragossa w Hiszpanii. Są to praktyczne rozwiązania problemów, takich jak zmiany demograficzne, osiąganie celów klimatycznych i środowiskowych, przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu miejskiemu.