Druga edycja tego odbywającego się co dwa lata wydarzenia tym razem odbyła się w pierwszym tygodniu października w Tallinie. Wzięły w nim udział miasta uczestniczące w sieciach URBACT.

Uczestnikami festiwalu były miasta które zostały wyróżnione znakiem jakości Dobrej Praktyki URBACT, ale też wiele miast obecnie uczestniczących w sieciach URBACT i pewna liczba takich które dopiero zamierzają rozpocząć przygodę z URBACTem. Każde miasto prezentujące swoją Dobrą Praktykę miało szereg możliwości pokazania swoich osiągnięć na różne oryginalne sposoby, a dokonania same w sobie okazały się być bardzo interesujące dla uczestników. Dzięki obecności na festiwalu miasta mogły też porównać i przemyśleć swoje działania.

Dochodziło dzięki temu do wzajemnego inspirowania i zachęcania niektórych miast do podjęcia się roli Lidera w aktualnym naborze do Sieci Transferu. Wiele z nich zaczęło poważnie się zastanawiać nad możliwością podjęcia się tej roli tym bardziej, że powstał pomysł łączenia niektórych podobnych Dobrych Praktyk, wzbogacając dzięki temu ostateczny wynik.

Polskie miasta, choć mniej liczne niż na poprzednim Festiwalu w Rydze, były dumnie reprezentowane przez cztery Dobre Praktyki URBACT: Księży Młyn z Łodzi, TBS dla absolwentów poznańskich uczelni, Punkty obsługi mieszkańców poza urzędem w Rzeszowie oraz hotelem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość w Gdańsku. Obecne były też Toruń i Gdynia zainteresowane udziałem w nowych Sieciach Transferu.